Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkwijze CarePower

Werkwijze CarePower

Een werkwijze is de manier waarop je iets doet of aanpakt, datgene wat er gebeurt tussen de hulpverlener van CarePower en de cliënt.
Er zijn een 6- tal fasen te onderscheiden in de individuele begeleiding aan de cliënt, namelijk;

1. Aanmelding (eerste beoordeling)
2. Intake (acceptatie overweging)
3. Planning (voorwaardelijk traject)
4. Uitvoering
5. Evaluatie
6. Uitstroom

De wijze waarop CarePower concrete invulling geeft aan bovenstaande fases wordt in het productenboek verder omschreven. Het beschrijft welke activiteiten er doorgaans kunnen plaatsvinden vanaf het moment van aanmelding, tot het moment van beëindiging van de hulpverlening.

Leefgebieden

De werkwijze van CarePower richt zich op verschillende leefgebieden. Deze leefgebieden zijn relevant voor de hulpverlening aan onze cliënten. Er is gekozen voor leefgebieden die (vaak) voor eenieder gelden. Verslavingsproblematiek, psychiatrie en psychosociale problemen zijn onderwerpen welke vaak een versterkende rol spelen binnen de algehele problematiek van de leefgebieden.

CarePower richt zich op de volgende leefgebieden;

- Huisvesting
- Administratief
- Sociaal functioneren
- Psychisch functioneren
- Praktisch functioneren
- Dagbesteding

Aanvullende informatie vind u in ons productenboek (zie onder documenten).

Bijstelling van de werkwijze

De werkwijze wordt jaarlijks bijgewerkt door het management van CarePower, onder andere op basis van evaluaties met cliënten (tevredenheidsonderzoek), medewerkers en directie. De inhoud kan verscherpt worden op basis van `voortschrijdend inzicht´, maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen.