Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkwijze CarePower

 
Werkwijze CarePower
 
Deze werkwijze beschrijft het proces; datgene wat er gebeurt tussen de hulpverlener van CarePower en de cliënt. Het is een manier van planmatig werken. Er zijn een 6- tal fasen te onderscheiden in de individuele begeleiding aan de cliënt, namelijk:
 

 1. Aanmelding (eerste beoordeling acceptatie)
 2. Intake (acceptatie overweging)
 3. Planning (voorwaardelijk traject) 
 4. Uitvoering 
 5. Evaluatie
 6. Uitstroom.

De wijze waarop CarePower concrete invulling geeft aan bovenstaande fases wordt hierna per fase
beschreven. Het beschrijft welke activiteiten er doorgaans kunnen plaatsvinden vanaf het moment van aanmelding ,tot het moment van beëindiging van de hulpverlening.
 
Leefgebieden
 
De werkwijze van CarePower richt zich op verschillende leefgebieden. Deze leefgebieden zijn relevant voor de hulpverlening aan onze cliënten. Er is gekozen voor leefgebieden die voor eenieder gelden. Verslavingsproblematiek, psychiatrie en psychosociale problemen zijn onderwerpen welke vaak een versterkende rol spelen binnen de algehele problematiek van de leefgebieden.
 
CarePower richt zich op de volgende leefgebieden:
 

 • Huisvesting
 • Administratief
 • Sociaal functioneren
 • Psychisch functioneren
 • Praktisch functioneren
 • Dagbesteding

 
Aanvullende informatie vind u in ons productenboek (zie onder documenten)
 
 
Bijstelling van de werkwijze
 
De werkwijze wordt jaarlijks bijgewerkt door het management van CarePower, onder andere op basis van evaluaties met cliënten (tevredenheidsonderzoek),               medewerkers en directie. De inhoud kan verscherpt worden op basis van `voortschrijdend inzicht´, maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen.