Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Personeel ingezet door CarePower is minimaal HBO geschoold. Personeel heeft ruime ervaring en heeft de deskundigheid in de dienstverlening waar het voor ingezet wordt.

Personeel is op de hoogte van laatste ontwikkelingen in de zorg- en dienstverlening.

CarePower is een kleine organisatie waar het persoonlijk karakter telt. Als je kiest voor CarePower dan ga je voor begeleiding vanuit vraagsturing:

Klantgericht

Dialooggericht

Competentiegericht

Resultaatgericht

Toekomstgericht

Werken voor CarePower betekent weinig op kantoor zijn en veel bij de cliënten thuis om een samenwerkingsrelatie met hen aan te gaan. Het betekent ook dat je een grote mate van vrijheid hebt en niet sterk gebonden bent aan procedures en protocollen.

Werknemers die bij CarePower werken zijn:

Klantgericht : · Luisteren naar en praten met de klant. Niet over de klant praten en voor de klant beslissen · Een open en respectvolle houding, · De visie van klant serieus nemen · De klant zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid laten nemen voor de keuzes en acties. · De klant informeren over wat hij wel en niet van Carepower kan verwachten. · Voortdurend zelfreflectie toepassen om vraag- en toekomstgerichte houding te toetsen, zowel op het moment zelf als achteraf. Daar waar nodig je houding bijstellen. · Je inleven in het perspectief en de beleving van de klant en dit laten merken.

Dialooggericht : · In dialoog blijven met de klant. · In samenspraak zijn, ook over eventuele achterliggende behoeftes. · Empatisch luisteren, open vragen stellen, laten merken dat je de ander begrijpt,samenvatten, feedback geven.

Competentiegericht : · Uitgaan van mogelijkheden, kwaliteiten en eerder behaalde successen. · Sterke kanten en goede bedoelingen bevestigen. · Gebruik maken van ieders deskundigheden en deze benoemen. · Je eigen deskundigheid inzetten en weten wat je ontwikkelpunten zijn · Jezelf lerend opstellen en gebruik maken van feedback

Resultaatgericht : · De klant helpen om toekomstwensen te formuleren en deze om te zetten in haalbare doelen en acties. · De juiste instrumenten inzetten om het resultaat te behalen. · Regelmatig evalueren en waar nodig bijstellen Vraaggerichte zorg

1. De hulpvraag van de klant staat centraal. De actie die wordt ondernomen gebeurt op basis van de (eventueel verborgen) behoefte of wens van de klant. De klant heeft voortdurend invloed op de zorgverlening en neemt daar waar mogelijk zelf de verantwoordelijkheid voor de te nemen acties.

2. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van de te leveren zorg.

3. De zorgaanbieder informeert de klant over de zorg die CarePower kan bieden.

Voor doelen die niet binnen CarePower gerealiseerd kunnen worden, wordt externe hulpverlening / support / deskundigheid ingezet.

Toekomstgerichte zorg De zorgverlening is tevens toekomstgericht. Startpunt is het hier en nu. De klant wordt gestimuleerd na te denken over de toekomst en toekomstwensen te formuleren. De toekomstwensen en de mogelijkheden van de klant worden omgezet in smart doelen en acties voor korte-, middellange- en lange termijn. Waar mogelijk wordt de externe/sociale omgeving benut voor het realiseren van de doelen . De kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de klant worden zoveel mogelijk gestimuleerd. Behaalde successen worden benut voor vervolgstappen.